Rejestracja zakończona :(

Zapraszamy za rok :)

 Osoby zarejestrowane prosimy o dokonanie wpłaty 80 zł

na konto 14 1240 5787 1111 0010 7690 4511

W tytule płatności proszę podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby
oraz dopisać "Poranek Kobiet 2019".

Nazwa i adres odbiorcy:
Kościół Chrześcijan Baptystów
al. 1 Maja 22
11-500 Giżycko

Copyright © 2018 Konferencja Poranek Kobiet. Wszelkie prawa zastrzeżone.